Sonucu Daralt
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 56 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Tüm Eserleri
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Tüm Eserleri - 33 Kitap Abbasiler Dönemi Ah Endülüs Ano Yemendir Belgelerle II. Abdülhamid Dönemi Bir Garip Tarih Çin Müslümanları ve Çine Seyahat Dağların Sırrı Ezan ya da Ebedi Kurtuluşa Çağrı Haçlı Seferleri Hâlnâme Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi II. Abdülhamidin İslâm Birliği Siyaseti İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed İslâm ve Tarih İslami Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad İslâmi Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence İslâmî Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi İşte Önderimiz Hz
430.3 TL. 662 TL.
 %  30
Peygamberler Tarihi; Bütün Eserleri 32
Peygamberler tarihi, günümüz tarihinden ayrılması mümkün olmayan, insanı doğru yola yönelten bir tarih bilgisidir. Bu tarihi bize Kur'an öğretmekte, Hz. Muhammed (s.a.s) de yorumlamaktadır. Bu özelliklere sahip bir tarih kültürü, insanın, ister yöneten ister yönetilen olsun , bu tarihi çok iyi bilmelidir ki Allah'tan başkasına kul olmasın! Çünkü kendilerine itaat edilen insanların çoğu, insanı yanlış yola götürür. Bu nedenle bizim rehberimiz başta Peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerin gösterdiği yol
12.6 TL. 18 TL.
 %  30
İslam Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed
Tarihe mal olmuş büyük şahsiyetlerin vermiş oldukları mücadeleleri anlayabilmek, onların hangi şartlar altında yetiştikleri, hangi ortamlarda çocukluk ve gençliklerinin geçtiği, bu ortamlar içerisindeki fonksiyonlarını ve inkılaplarını görüp değerlendirebilmek için, mücadele dönemlerinden önceki dönemi de çok iyi bilmek gerekir. Şüphesiz tarih içinde kendisine verilen görevi ifa etmesi bakımından insanların en büyüğü, en cesuru ve örnek alınacak şahsiyetlerin ilki, Allah`ın son peygamber olarak seçmiş olduğ
7 TL. 10 TL.
 %  30
Hz. Peygamberin Savaşları
İslam Peygamberi Hz. Muhammed`in (ona selam olsun) yönettiği savaşlar, geçmişin ve günümüzün diğer birçok savaşı arasında en çarpıcı, en ileri ve en insanı olanıdır. Kendi konuşlandırdığı asker sayısının üç katı, hatta kimi zaman on iki katı ve daha fazla sayıda düşmanla savaşmış ve her zaman fiilen zafer kazanmıştır. Onun imparatorluğu, küçük bir Şehir-Devlet`in kimi caddelerinden ibaret olarak başlamış, -başlangıçta şehrin tamamı ona katılmamıştı-ortalama olarak günde 830 kilometre karelik bir oranla geni
9.8 TL. 14 TL.
 %  30
İslâm Peygamberi (Büyük Boy, Ciltli)
Onca büyük zenginliğine rağmen, bana öyle geliyor ki Fransız Edebiyatı, dünyanın belli başlı dinlerinden birinin tebliğcisi olan İslam Peygamberi´nin Siyer´i, yani hayatı ve eserleri ile ilgili kapsamlı bir çalışmadan yoksun gibi görünüyor.İşte elinizdeki bu eserde, O´nun hayatının çeşitli yönleri ele alınmaya çalışılacaktır.
56 TL. 80 TL.
 %  30
Abbasiler Dönemi
Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından da oldukça büyük bir öneme haizdir. Abbasoğullarının İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat iktidarının bekası ön planda tutuldu. Oysa ki bir Devlete karşı çıkılıp iktidara talip olunduğunda ilke olarak, mevcut iktidarın iyi olmadığı, yerine geçecek olan iktidarın ise gereği gibi hareket ederek, Devlet in kayb
10.5 TL. 15 TL.
 %  30
Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar
Resûlullah'ın yaşadığı dönemde ortaya çıkan müspet ya da menfi bazı hareketler, eylemler ve hâdiseler incelendiğinde bizim için ders olabilecek çok önemli örnekler bulunabilir. Kaldı ki dinimizi Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayabilmemiz için Asr-ı Saadet'i her yönüyle öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Bu bakımdan nifak meselesi, ele alınmasında fayda görülen önemli konulardan birisidir. Nifak, her dinin, cemiyetin, cemaatin vs. karşı karşıya kalabileceği çok büyük bir problemdir. Münafıklar, gizli inanmayan
9.1 TL. 13 TL.
 %  30
Allah Elçisi'nin (s) Ailesi
Allah Elçisi'nin (s) Ailesi kitabında, hem Kur'ân-ı Kerîm hem de temel siyer ve hadis kaynaklarına dayanılarak Hz. Peygamber'in (s) ailesi ve aile hayatı, çeşitli yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Resûlullah'ın ailesinin, sahih kaynaklara dayanılarak tasvir edilmesine, anlaşılmasına ve anlatılmasına özel önem verilmiştir. Bu nedenle, zamanın algısına uygun bir Resûlullah ailesi tasvir etmek yerine günümüz zihninin anlayabileceği bir dil kullanılmasına gayret edilmiştir. Böylece Kur'ân'ı hayatının mihver
10.5 TL. 15 TL.
 %  30
İslam Peygamberi (Küçük Boy)
Onca büyük zenginliğine rağmen, bana öyle geliyor ki Fransız Edebiyatı, dünyanın belli başlı dinlerinden birinin tebliğcisi olan İslam Peygamberi´nin Siyer´i, yani hayatı ve eserleri ile ilgili kapsamlı bir çalışmadan yoksun gibi görünüyor.İşte elinizdeki bu eserde, O´nun hayatının çeşitli yönleri ele alınmaya çalışılacaktır.
38.5 TL. 55 TL.
 %  30
Ali - Muaviye Kavgası
İktidarı ele geçirme arzusu, İslam Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Müslümanların birbirleriyle çeşitli yöntemler kullanarak mücadele etmelerine neden oldu. Bu mücadele sırasında bazıları İslam ın meşruiyet sınırını korumaya özen gösterirken, kimileri iktidarı elde etme çabalarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için büyük bir gayretle meşruluğu tartışılır bazı yöntemler dahil birçok yolu kullanmaktan geri durmadı. Çalışmamızın konusunu Ali Muaviye Kavgası olarak seçmemizin nedenlerinden birisi, b
12.6 TL. 18 TL.
 %  30
Hz. Ali Dönemi ve Ehli Beyt
Sahip olduğu dinî, siyasî, kültürel ve sosyal kimlik, Hz. Ali´yi etkisi günümüze kadar devam eden önemli simalardan biri haline getirmektedir. Bu sebeple Hz. Ali´nin farklı kimliklere ve kişiliklere sahip biri olarak tasvir edilmesi, farklı dinî ve siyasî akımların birbiriyle çelişen Aliler tahayyül etmelerini garipsememek gerekir. Hz. Ali´nin bazen bir sufî, bazen bir cengâver, bazen bir mitoloji kahramanı olarak tasavvur edildiğini, hatta bazen ilahlaştırılabildiğini görebiliyoruz. Bu kitapta ele alınan k
14 TL. 20 TL.
 %  30
İslam'a Giriş
İslam a Giriş, İslam dini hakkında bilinmesi gerekli en temel bilgileri içerir. Verdiği bilgilerin yalın ve doyurucu oluşu nedeniyle, İslam hakkında bilgi edinmek isteyen her seviyede insan için bir başvuru kitabı özelliği taşır.
21 TL. 30 TL.
 %  30
İslam Tarihine Giriş
İslam Tarihi, ilk yaratılışla yani kainatın bütünüyle yaratıcısına -halen olduğu gibi- teslimiyetiyle başlar. Şu halde İslam, devamlılık ve şumul dinidir. Yaratılışın başlangıcından, Adem`den (a.s.), sadece peygamber olarak gönderildiği kendi milleti (ümmeti) nin değil, bizim de nebimizdir. Musa (a.s) ve İsa (a.s) Peygamberler de sadece Yahudi ve Hrıstiyanların değil, aynı zamanda, İslam`ın nebisidirler. Madem ki İslam, herkesi kapsayan, kesintisiz ve devamlılık özelliği olan bir dindir, o halde tarihi de s
8.4 TL. 12 TL.
 %  30
Son Peygamber
Sevgili Peygamberimizin getirdiği mesaj, hem kendi döneminin hem de takip eden asırlarda dünya tarihinin gidişatının ana belirleyicilerinden biri olmuştur. Allah Resûlü, Mekkede mütevazı bir hayat yaşarken tarihin en ağır ve mukaddes görevlerinden bir olan elçilikle görevlendirilmiş; ancak yaşadığı toplumun mensuplarının çoğu onun çağrısına olumlu bir cevap vermeyi reddetmişlerdir. Buna rağmen Allah Resûlünün mücadelesi, kendisine karşı çıkan birçok insana mesajı ulaştırma imkânı buluncaya kadar devam etmiş
15.4 TL. 22 TL.
 %  30
İslam'ın Doğuşu
İslam`ın Doğuşu, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah`ın, 1980 Mart`ında Bahawalpur`daki İslam Üniversitesi`nde verdiği oniki konferansın, sade ve anlaşılır bir dille sunulmasıdır. Yazılı notlara dahi başvurulmadan verilen bu konferanslar, zamanımızın en tanınmış Müslüman alimlerinden Hamidullah`ın, İslam`ın ilk dönemi konusundaki ömür boyu süren tedkiklerinin ve düşüncelerinin bir sonucudur. Bu konferanslarda büyük alim Hamidullah, İslami öğretilerin temel araçlarını aydınlığa kavuşturmaya, İslam`ın fikrı ve kuru
17.5 TL. 25 TL.
 %  30
Hz. Peygamber'in Altı Diplomatik Mektubu
Bu eser, adından da anlaşılacağı üzere, Hz. Peygamber (s.a.s.)`in İslâm`ı tebliği gayesiyle komşu devlet başkanlarına gönderdiği mektupların, son zamanlarda ortaya çıkarılmış orijinal nüshalarını konu edinmektedir. Prof. Muhammed Hamidullah, keşfedilen bu orijinal nüshaların tavsiflerinin yanı sıra, bunların sahte olup olmadıklarını da tartışarak, konuya açıklık kazandırmaya çalışmaktadır. Müellifîn bu eserinin ilginç bir yönü de, mektupların tavsifîne geçmeden önce, Arap yazısının tarihçesiyle ilgili bir b
11.9 TL. 17 TL.
 %  30
Râşid Halifeler
Râşid Halifeler dönemi, Müslümanların kâhir ekseriyeti tarafından adeta Hz. Peygamber döneminin devamı olarak kabul edilmektedir. Özellikli ilk iki Halife'nin icraatları ve görüşleri, sonraki dönemlerde referans olarak kullanılmıştır. Râşid Halifeler dönemindeki bütün başarılara rağmen, Arap toplumunun geçirdiği sosyal değişim başta olmak üzere birçok sosyal, siyasal, ekonomik, dinî ve kültürel etken, Râşid Halifelerin iktidar döneminde bazı karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kısa bir dönem ol
10.5 TL. 15 TL.
 %  35
Prof. Dr. Adnan Demircan Tüm Eserleri
Prof. Dr. Adnan Demircan'ın Tüm Eserleri - 31 Kitap Abbasilerin Sonuna Kadar İslam Tarihi Literatürü Ali - Muaviye Kavgası Allah Elçisi'nin Ailesi Allahın Elçisi ve Mesajı Arap - Mevâli İlişkisi Birlikte Yaşama Tecrübesi Cahiliye Arapları Cahiliyeden İslâma Kadın ve Aile Çağdaş İslami Hareketler ve Şiddet Sorunu Din Siyaset İlişkisi Elçinin Çevresindeki İnsanlar Emevîler Fitne - Kardeşlerin Savaşı Gadir-i Hum Olayı Hâricîlerin Siyasî Faaliyetleri Hz. Ali Dönemi ve Ehli Beyt Hz.peygamber döneminde münafıkla
494.65 TL. 761 TL.
 %  30
Introduction to Islam
(Introduction to Islam (İslam'a Giriş), Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın İslam'a Giriş eserinin ingilizce versiyonudur.) It is well known that the motto of Islam is summed up in the expression of the Qur'an (2/101), well-being in this world and well-being in the Hereafter. Islam will certainly not satisfy the extremists of either school, the ultra-spiritualists (who want to renounce all worldly things and mortify themselves as a duty) and the ultra-materialists (who do not believe in the rights of others),
17.5 TL. 25 TL.
 %  30
Cahiliye Arapları; Bütün Eserleri 14
Hz. Peygamber'in getirdiği evrensel mesajın daha iyi anlaşılması için İslâm'ın doğduğu bölge ve dönemin ciddi bir incelemeye tabi tutulması gerekir. Son Peygamber'in geldiği toplumu ve bu toplumun temel dinamiklerini bilmeden İslâm'ı doğru anlamak ve İslâm Tarihinin ilk dönemindeki gelişmeleri isabetli bir şekilde tahlil edebilmek mümkün değildir. Bilindiği gibi Hz. Muhammed (s), ömrünün yaklaşık üçte ikisini peygamberlikten önce Mekke'de, putperest Araplar arasında geçirdi. İslâm Tarihinin ilk dönemleri h
11.9 TL. 17 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 56 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1