Sonucu Daralt
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi

Beyan Yayınları

1983 yılında yayın faaliyetlerine başladı. İslam kültürünün temel esaslarından, roman, şiir, deneme, inceleme araştırma, biyografi ve çocuk kitaplarına kadar uzanan geniş bir alana nitelikli yayınlar yapmayı hedeflemektedir. Okuyucularının hem kültür hem de bilinç düzeyini yükseltecek kitaplara öncelik verdi. Pek çok yazarın ilk kitaplarını yayımladıkları, pek çok okurun ilk kitaplarını okudukları bir okul işlevi görmeye gayret etti ..


Devamını göster..
Sıralama : Göster :
Toplam 564 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
İslam'da Bilgi ve Bilim
İnsanı önemli kılan, Allah' ın ona yarattıkları içinde üstün bazı özellikler vermiş olmasıdır. Bu özelliklerin başında öğrenme ve düşünme yeteneği gelmektedir. İlk dönemde Müslümanlar kendilerini ve içinde yaşadıkları yaşadıkları tabiatı anlamaya yönelmişlerdir. Bilim ve felsefeyle uğraşmalarının temelindeki motivasyon budur. İslam'da bilgiye, öğrenmeye ve düşünmeye verilen önem aslında insana verilen önemin bir göstergesidir. Müslümanlar, bilimsel araştırmalarını 'İslami bilgi anlayışı' çerçevesinde yapmış
9 TL. 12 TL.
 %  25
Devletin Kürt Politikalarında Üç Dönem CHP, Özal ve Erdoğanlı Yıllar
19. Yüzyıl Fransız ulusalcılığından birçok ülke gibi Osmanlı toplum yapısına miras kalan her ulusa bir devlet projesi, milliyetçilik eğilimlerini besleyen bir mahiyetteydi ve dünyada yaygın bir moda halinde ilgi görmekteydi. Kuruluşunu ulus devlet temelinde konumlandıran Cumhuriyetin, kuruluş ve kurumsallaşma süreçlerinden getirdiği tarihsel bir arka plana sahip olan Kürt sorunu, Türkiye'nin en temel sorunudur. Aslında sorun tam da çeşitli saiklerle oluşan ertelemelerin üretmiş olduğu bir geç kalmalar sorun
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Robin Hood'un Maceraları (Tam Metin)
Roobin Hood, yoksulların ve mazlumların koruyuculuğuna soyunmuş bir halk kahramanıdır.Zenginlerden alıp fakire vermeye, çevresinde toplanmış arkadaşlarıyla adaleti yerine getirmeye çalışır. Maceradan çekinmez, iyi kalpli ve merhametlidir. Sadece fakirlerin değil hakları yendiğinde varlıklı insanların da yardımına koşar. Bu özelliğinden dolayı, kişisel çabasıyla adaleti yerine getirmeye çalışan sembol isimlerden biri olarak kabul edilir.
15 TL. 20 TL.
 %  25
Oliver Twist (Tam Metin)
19.yüzyıl İngiliz edebiyatının en büyük romancısı olarak kabul edilen Charles Dickens' in kaleme aldığı Oliwer Twist, düşkünler evinde dünyaya gelmiş yetim bir çocuğun hayatta karşı karşıya kaldığı zorluklarla nasıl mücadele ettiğini anlatan bir çocuk romanıdır. Bu roman aynı zamanda yazıldığı dönemde yaşayan zengin - yoksul ayırımına yönelik önemli bir eleştiri metnidir. Zenginlerin acımasızlığını ve yoksulların çaresizliğini son derece etkileyici bir üslupla anlatmaktadır.
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Sözü Yola Koymak
Başlangıçta, her şeyin başlangıcında önce s/öz vardı. İlk sözle var 'ol'du her şey. Söz özü dile getirmeli, öz sözle dile gelmeli, sözü g/öz/el kılmanın yolu özle ilişkilendirmekten geçer. Öze ilişkin olmayan, özü ortaya koyamayan söz, lâf-ü güzaf olmaktan kurtulamayacaktır. Öyleyse sözü boşluktan kurtarıp, kıymete büründürmek için özleştirmek, hakikatle, hikmetle, irfanla buluşturup söylemek gerekecektir. O zaman söz hakikate yol bulabilecektir... Bir yol olsun istiyoruz ve alsın bizi bütün olmazlarımızı o
13.5 TL. 18 TL.
 %  25
Konuşan Kitap
Sana bir anlam veren her şey bir kitaptır. Yazılı, çizili, sözlü. Kalbini sonuna kadar aç ve duy! Sana ilham edileni... Herkes kadar duy! Herkesten daha fazla duy! Yutkun ve düşün! Sevin ve yaşa! Kitaplar, eğer sen anlamak istersen seninle konuşurlar... Sahiden!
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
İslam Anayasa Hukuku
İslam Anayasa Hukuku, çağımızın en önemli ilim adamlarından Prof. Dr. Muhammed Hamidullah`ın, Anayasa kavramı çevresindeki makalelerinin derlenmesinden oluşmaktadır. Hamidullah`ın bu değerli eseri, kendisi tarafından yer yüzündeki ilk yazılı anayasa olarak sunulan Hz. Muhammed`in Medine`ye hicretinden sonra, Medine`deki yerleşik topluluklarla yaptığı ve Medine Vesikası diye bilinen tarihi belge çevresinde odaklanmaktadır. İslam Anayasa Hukuku, insanlık tarihinin ilk dönemlerindeki anayas hareketlerini ve H
15.28 TL. 20.37 TL.
 %  25
Ebu Hanife
Denebilirki, bütün İslam tarihinde Ebu Hanife kadar geniş bir öğrenci halkasına sahip olan başka bir imam yoktur. O`nun binlerce öğrencisi vardı. Daha başında yani Hammad`ın ölümüyle, O`nun yerine geçtiği sıralarda, bu geniş halkayı temin için ilk adımı atmıştı. Zaten yaratılış olarak tartışma yöntemlerini çok seven Büyük İmam, hocalığının her döneminde bunu başarıyla sürdürmüş, öğrencilerinin derin saygı ve bağlılığını kazanmaştır. O`na son derece güveniyor ve girişeceği her işte başarılı ve isabetli olaca
6.25 TL. 8.33 TL.
 %  25
O'nun Ahlakı Kur'an'dı
Elinizdeki kitapta kimlik buhranı yaşayan günümüz insanının dikkatini çekmeyi umduğumuz bazı güzel ahlakî değerlerden ve bunların yansımalarından bahsediyoruz. Konuyu ele alırken Kur'an-ı Kerim ve hadis literatürünü daha yoğun bir şekilde kullandık. Böylece Kur'an'ın istediği ve Hz. Peygamber'in şahsında müşahhas örneğini gördüğümüz örnek insanı ön plana çıkarmak kolaylaşacak; Allah Elçisi'nin hayatında öne çıkan belli başlı ilkelerin yanı sıra kaçınılması gereken kötü hasletler de hatırlatılacaktır. Aslınd
11.25 TL. 15 TL.
 %  25
Ekmeğimi Paylaşıyorum - Maceracı İkizler 5
Maceracı İkizler Sebat ve Ahmet, yaşadıkları serüvenleri sizlerle paylaşıyor. Beşinci maceralarında varlıklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya yönelik faaliyetler yapıyorlar.
9 TL. 12 TL.
 %  25
Engel Mi Vız Gelir - Maceracı İkizler 4
Maceracı İkizler Sebat ve Ahmet, yaşadıkları serüvenleri sizlerle paylaşıyor. Dordüncü maceralarında mahalledeki engelli arkadaşlarıyla hayatı paylaşıyorlar.
9 TL. 12 TL.
 %  25
Lügat-ı Naci ( Küçük Boy )
Muallim Nâcî, on dokuzuncu yüzyıl Türk edebiyatının velut bir yazarı olup aynı zamanda Osmanlı sözlükçülüğünün en güçlü isimlerinden biridir. Bu nedenle hazırlamış olduğu Lügat-ı Naci, Osmanlı döneminde hazırlanmış sözlükler arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Lügat-ı Naci, yayınlandığı dönemde gördüğü büyük ilgi nedeniyle bir kez de cep boy olarak basılmıştır. Zeki Efendi'nin düzenlediği bu baskı, Lügat-ı Nâcî'de yapılan bazı tasarruf ve düzenlemelerle oluşturulmuş ve öğrencilerin kol
48.75 TL. 65 TL.
 %  25
Üç Silahşörler
Üç Silahşörler, Alexandre Dumas tarafından yazılmış tarihi macera romanıdır. Fransa'da 13. Louis donemi Fransa'sındaki siyasi çekişmelere de ışık tutmaktadır. Kralın muhafız birliğinde görev yapan Athos, Porthos ve Aramis adlı üç silahşöre katılmak üzere Paris'e giden D'artagnan adlı gencin maceralarını konu edinir.
6 TL. 8 TL.
 %  25
Değirmenimden Mektuplar
Fransız yazar Alphonse Daudet'nin en sevilen eseri olan Değirmenimden Mektuplar, yazarın Alpler'in eteklerinde yer alan eski bir değirmenden yazdığı, her biri ayrı bir öyküyü anlatan mektuplardan oluşmaktadır. Bu öykülerde özgürlük, eşitlik ve adalet temaları işlenir. İronik bir dile ve zengin bir doğa tasvirine sahiptir.
9 TL. 12 TL.
 %  30
88 Soru Serisi
8 İlim Dalında Bilinmesi Gereken 88 Soru serisi, İslâm medeniyetinin asırlardır muhatap olduğu, ancak daha çok günümüz insanının zihnini kurcalayan sorulara ce-vap vermek üzere hazırlandı. Bu kitaplarda yer alan cevapların yegâne cevaplar olduğu iddia edilemez. Elbette bu sorulara farklı insanların vereceği başka cevaplar da olabilecektir. Bu seride yer alan kitaplardaki soruları cevaplandıran ilim adamları, cevaplarının ikna edici olmasını temenni etmektedirler. Kitaplarda 88 soru ve cevapları yer almakta
172.2 TL. 246 TL.
 %  25
Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru
Doç. Dr. Mehmet Ümit'in editörlüğünde hazırlanan ve Doç. Dr. Adem Arıkan ile Prof. Dr. Osman Aydınlı'nın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Aynı dine inandıkları halde Müslümanlar arasında neden farklı mezhepler var? * Mezhep ile Din arasında fark var mıdır? * Fırka-i nâciye veya hak mezhep söyleminin kaynağı nedir? * Farklı din, kültür ve medeniyetlerin mezheplerin doğuşuna etkisi var mıdır? * Bir mezhebe bağlı olmaksızın dinimizi yaşayamaz mıyız? * Günümüzde Mu'tezile mezhebinin temsilcileri var mıdır?
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Siyer Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru
Prof. Dr. Adnan Demircan tarafından hazırlanan bu kitapta; * Hz. Peygamber'in hayatını öğrenmenin faydası nedir? * İslâm'dan önce Araplar arasında günümüzdeki ibadetler var mıydı? * İslâm'dan önce Mekke'de, bilinen anlamda parlamento var mıydı? * Mekke müşrikleri ahirete inanıyorlar mıydı? * Hz. Muhammed'in doğumuyla ilgili anlatılan hikâyeler doğru mudur? * Hz. Peygamber'in nübüvvet öncesi hayatıyla ilgili anlatılan olağanüstü hadiseler doğru mu? * Hz. Peygamber'in çölde sütanneye verilmesinin seb
24 TL. 32 TL.
 %  25
İslâm Tarihi Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru
Prof. Dr. Adem Apak tarafından hazırlanan bu kitapta; * Kur'ân bir tarih kitabı olarak kabul edilebilir mi? * Müslümanlar halîfesiz olamaz mı? * Hz. Ali'nin hilâfet hakkı gasp edilmiş midir? * Müslümanların gerçekleştirdikleri fetihlerin amacı işgal ve ganimet miydi? * İskenderiye Kütüphanesi'ni Müslümanlar mı yaktı? * Hz. Hasan halîfeliği Muâviye'ye niçin devretmiştir? * Muâviye'nin, oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi yanlış mıydı? * Türker ne zaman Müslüman olmaya başlamışlardır? * Ömer b. Abdülaz
25.5 TL. 34 TL.
 %  25
İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru
Prof. Dr. Cağfer Karadaş editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Prof. Dr. Metin Özdemir, Prof. Dr. Kasım Küçüklap, Prof. Dr. Muhammed Tarakçı, Doç. Dr. Mahmut Çınar ile Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz'un katkılarıyla hazırlanan bu kitapta; * Kadere inanmak imanın şartlarından mıdır? * Din akla uygun değil midir veya akılla anlaşılamaz mı? * Bu dünyada, uykuda veya uyanık olarak Allah'ı görmek mümkün müdür? * Allah, neden insanların insanlara kötülük yapmalarına izin veriyor? * Evrim teorisi
22.5 TL. 30 TL.
 %  25
Fıkıh Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru
Doç. Dr. Osman Güman ve Doç. Dr. Soner Duman editörlüğünde hazırlanan, Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayder, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Doç. Dr. Süleyman Kaya ile Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal'ın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Kadınlar Cuma namazı kılmakla yükümlü müdür? * Ölünün ardından Kur'an oku(t)manın ölüye faydası olur mu? * Kandil gecelerine mahsus bir ibadet var mıdır? * Kadınların özel hallerinde oruç tutması caiz midir? * Zinet eşyası zekâta tabi midir? * Ev satın almak g
22.5 TL. 30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 564 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1